Kibernetik - 517L

Samsung - RS67N8211S9/WS

Siemens - KA90DVI30

Coldtec by Kibernetik - Side by Side

Samsung - RS68N8321S9/WS

Kibernetik - 527L

Coldtec by Kibernetik - multi porta

Kibernetik - 527L Angebotsset

Gorenje - NRS 9182 VX

Samsung - RF56J9071SR/WS

Samsung - RS67N8211B1/WS

Samsung - RS68N8331S9/WS

LG - Foodcenter GSJ961NEAZ

Samsung - Family Hub RS68N8941SL/WS

Gorenje - NRS 9182 VB