Kärcher - WV6 + KV4

Kärcher - WV6 + KV4

Kärcher - WV 6 Premium

Kärcher - WV6 Plus

Kärcher - WV 2 Premium

Kärcher - WV 5 Premium Plus

Kärcher - Akku-Wischer KV 4 + Akku-Fenstersauger WV 2

Kärcher - WV 2 Plus N

Leifheit - Dry und Clean

Kärcher - KV 4 Premium

Kärcher - KV 4

Kärcher - WV 5 Plus N

Kärcher - WV 1

Kärcher - WV Classic

Kärcher - WV 1 Plus