Children's chairs


429'405 productsFatboy - Edison the Petit

Kartell - Battery

Philips - Hue Play base + extension

Giardimo - Celina (Corner sofa)

Giardimo - Trend (Lounge)

Xiaomi - Mi

Giardimo - Loveseat (Lounge)

Giardimo - Ainoa (Corner sofa)

Giardimo - trend (Lounge)

Gingko - Smart Book

Giardimo - Borkum (single sofa)

Giardimo - Gala (Corner sofa, Lounge)

The Humble - One

Giardimo - Urban (Corner sofa)

Giardimo - Barbara (single sofa)